Ceník, termíny, přihlašování a platební podmínky - Jaro 2024

V jarním semestru budeme učit od 12. února do 16. června 2024, tj. cca 18 týdnů.

Výuka nebude probíhat o jarních prázdninách 28. března - 1. dubna ani o státních svátcích 1. a 8. května.

Prosím rezervujte se do kurzů přes rezervační systém.

Jedna rezervace platí na všechny lekce ve zvoleném kurzu pro dané období (tj. nováčci, nesnažte se rezervovat každý týden znovu a neodhlašujte se, když budete jednou chybět…).

Přihlašování do kurzů je otevřené po celou dobu semestru. Pokud se přihlásíte v průběhu semestru, doplatíte počet lekcí, které budou zbývat do konce semestru.

Základní kurzovné při předplatném jednoho kurzu činí 290,- Kč za 90 min lekci u certifikovaných učitelů (Pája, Lea a Lukáš) a 240,- Kč u učitelů ve výcviku (Soňa a Šárka). Při předplatném dvou a více kurzů dostanete slevu 100,- Kč na kurz. 

Pokud k nám přivedete nového studenta, který se zúčastní celého kurzu, dostane každý z vás slevu ve výši ceny jedné lekce v kurzu, do kterého budete přihlášení (slevu lze sčítat, tj. když doporučíte tři nové studenty, dostanete slevu v hodnotě tří lekcí apod.).

Tabulka cen jednotlivých kurzů v období Jaro 2024:

Lekce a ceník - Jaro 2024


pondělí

úterý

středa

čtvrtek

únor

12., 19., 26.

13., 20., 27.

14., 21., 28.

15., 22., 29.

březen

04., 11., 18., 25.

05., 12., 19., 26.

06., 13., 20., 27.

07., 14., 21.

duben

08., 15., 22., 29.

02., 09., 16., 23., 30.

03., 10., 17., 24.

04., 11., 18., 25.

květen

06., 13., 20., 27.

07., 14., 21., 28.

15., 22., 29.

02., 09., 16., 23., 30.

červen

03., 10.

04., 11.

05., 12.

06., 13.

Celkem lekcí

17 lekcí

18 lekcí

16 lekcí

17 lekcí

Kurzovné - 90 min.

4930 Kč

5220 Kč

4640 Kč

4930 Kč


Cena za lekci

předplatné

placené jednotlivě

90 minutová

290 Kč

340 KčCena pondělního kurzu s Leou (lekce od 4. března do 10. června 2024): 4.060,- Kč

Cena kurzů vedených učiteli ve výcviku:  středeční kurzy se Soňou 3.840,- Kč ; čtvrteční kurz se Šárkou 4.080,- Kč.

V případě, že jste u nás nikdy necvičili, si můžete zaplatit tři zkušební lekce za cenu předplatného. Pokud se po třech lekcích rozhodnete pokračovat, doplatíte zbytek kurzovného za semestr.

Při platbě jednotlivých lekcí zaplatíte za každou lekci cenu předplatného plus 50,- Kč.

Platbu můžete provést hotově u nás nebo na účet č. 2001782461/2010. Pokud potřebujete vystavit fakturu, kontaktujte nás.

Nahrazování zmeškaných lekcí

Vzniknou-li Vám nějaké absence, nahraďte si je co nejdřív v jiném kurzu obdobné nebo nižší pokročilosti. Nemusíte se dopředu omlouvat. Nahrazovat můžete vždy v semestrech od září do června, avšak za předpokladu, že máte v semestru, ve kterém vybíráte náhrady, řádně uhrazené kurzovné. Nespotřebované náhrady se do dalšího ročníku (září) nepřevádí a propadají. Přistupujte k nahrazování zodpovědně.

Náhlé události, které Vám zabrání dlouhodobější účasti na lekcích (vážné zranění, nikoliv tři stehy na prstu), s námi konzultujte v okamžiku jejich vzniku a ne po půl roce. Rozhodnutí o případném převedení nevychozených lekcí do dalšího období je zcela v naší působnosti.

Pravidla cvičení

Choďte včas a čistí, nenavonění.

Nevstupujte do místnosti v průběhu AUM, ani těsně před ním nebo po něm.

Nápoje mějte v poličkách nebo na kuchyňské lince.

Klidně si udělejte čaj nebo kávu, avšak ne v okamžiku, kdy jste přišli pozdě a skupina zrovna zpívá AUM.

Ztlumte si vyzvánění mobilních telefonů.

Když už přijdete pozdě, chovejte se tiše, nehažte pomůckami ani neklouzavkami a nedupejte jako sloni.

Pokud si potřebujete vyprášit svoji neklouzavku, učiňte tak prosím na zahradě.

Pokud se Vám neklouzavka drolí, pořiďte si novou.

Nechoďte v těsné blízkosti lidí, kteří relaxují v nějaké ásaně.

Nepřenášejte pomůcky nad ležícími lidmi, zejména pozor na ty dřevěné…

Buďte k sobě laskaví, komunikujte, pomáhejte si.