Tříletá příprava učitelů Iyengar jógy ke zkoušce Level 1, říjen 2023 – červenec 2026


Pavla Vyskočilová povede od října 2023 na základě pověření České asociace Iyengar jógy (jogaiyengar.cz) tříletou učitelskou přípravu. Výuka zahrnuje v každém ročníku osm víkendových a jedno letní pětidenní cvičení a bude probíhat v Jóga centru na Fanderlíkově 74 v Brně.

Předpokladem účasti je alespoň tříletá intenzivní praxe Iyengar jógy pod vedením certifikovaného učitele a hluboký zájem účastníka o vzdělávání v této oblasti a o vlastní rozvoj.

Rámcový průběh tříletého kurzu


- Během prvního ročníku bude kladen důraz na vlastní praxi studentů, zvládnutí předepsaných ásan a pránájámy. Studenti si začnou osvojovat pravidla pro sestavování sekvencí. Ásany pro Level 1 jsou k nahlédnutí zde: https://jogaiyengar.cz/vzdelavani/level-i/

- Od konce prvního ročníku začne výuka metodiky učení, výuka pozorování a opravování studentů při cvičení a bude nadále rozvíjena výuka sestavování sekvencí jak pro vlastní potřebu, tak pro skupinu žáků. Studenti začnou docházet na náslechy a asistence v pravidelných hodinách certifikovaných učitelů.

- V závěrečném ročníku se k výše uvedenému přidají doporučení, jak si uvědomit zvláštní potřeby jednotlivých osob a jak poskytnout pomoc v jednodušších případech zdravotního omezení. Účastníci se naučí základní pravidla sestavování sekvencí vhodných při různých lehčích, relativně běžných zdravotních potížích a při běžných stavech jako je např. menses.

- Po celou dobu kurzu bude rozvíjena vlastní praxe účastníků a prohlubováno porozumění vlastnímu tělu a jednotlivým ásanám.

- Průběžně budou probíhat přednášky z oblasti filosofie (zejména výklad Pataňdžaliho Jóga súter), přednášky z anatomie a fyziologie (zejm. ve vztahu k jógové praxi), první pomoci a dále psychologické a právnické minimum pro učitele jógy a bezpečnost při práci.

- Přednášky anatomie a fyziologie povede formou blokové výuky 2-3x ročně MUDr. Jan Černý. O víkendech, kdy bude vyučovat, povede také hodiny pránájámy.

Předběžný program víkendů


Pátek:     18:00-20:00  (ásany)
Sobota:     8:30-12:30  (pránájáma, ásany)
                 14:00-16:00  (teorie)
                 16:30-18:30  (ásany)
Neděle:     8:30-13:00  (pránájáma, ásany)

Místo konání
Yoga centrum Brno, Fanderlíkova 3206/74, Brno 616 00

Důležité informace a podmínky přihlášení


Kurz bude veden podle zásad Iyengar jógy a od účastníků se očekává, že se jimi budou při své vlastní praxi i výuce řídit.

Na konci třetího ročníku lze u České asociace Iyengar jógy podat žádost o připuštění ke zkoušce na Úroveň 1 (Level 1), která opravňuje vyučovat Iyengar jógu na dané úrovni s celosvětovou působností. Součástí žádosti je doporučení od vyučujícího učitele, případně od učitele certifikovaného Level 2 a vyšší, s nímž je student v pravidelném studijním kontaktu.

Učitelská výuka je akreditována u MŠMT, tj. úspěšným absolvováním zkoušky student získává možnost získat na území ČR živnostenské oprávnění k výuce jógy.

Celá výuka učitele Iyengar jógy spočívá v aktivním přístupu k vlastní jógové praxi a vyžaduje velké nasazení ze strany studentů. Proto je rovněž velmi důležitá motivace ke studiu a výuce. Je třeba si uvědomit, že absolvování tříletého kurzu studenta automaticky neopravňuje k získání doporučení ke zkoušce. Doporučení ke zkoušce vychází ze zralosti a míry připravenosti studenta, k nimž absolvování tříletého studia významnou měrou přispívá.

Z důvodů náročnosti studia není možné kurz absolvovat v těhotenství a při vážných zdravotních problémech.


Vážné zájemce o studium prosím o zaslání mailu na adresu ucitelska.vyuka.brno@gmail.com a současné sdělení dosavadních zkušeností s Iyengar jógou. Další informace ohledně studia, tj. podrobné podmínky, oficiální přihlášku, informace o ceně a termíny pro první ročník obdrží zájemci mailem.

Vyučující


Mgr. Pavla Vyskočilová - začala před lety cvičit Iyengar jógu pod vedením MUDr. Jana Černého, absolvovala první brněnský výcvik pro učitele pod vedením Gabrielly Giubilaro a Davida Meloniho a následně doplňující studium a zkoušku Junior I v Německu.
Deset let vyučovala Iyengar jógu v Yoga centru Brno. Nyní vyučuje ve vlastním studiu Yogena v Brně.
Byla na několika studijních pobytech v Indii a pravidelně cestuje na workshopy předních světových učitelů.
Pavla má právnické vzdělání, byla 14 let aktivní součástí našeho soudnictví a současně s jógovou praxí plní i mateřské povinnosti.